Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Gyermekalkalmak

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK: a tanév során – hó 1. vasárnap 9.30. Blázy Árpád és Komáromi Benedek.
GYERMEKBIBLIAKÖR: hó 1. vasárnapjának kivételével vasárnap 10.30, három korcsoportban az alagsorban. Ittzés Eszter és a GyBK-munkatársak
GYERMEK-ISTENTISZTELETEK: karácsony, húsvét, pünkösd első napján 10.30, az istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben. Lelkészek
ADVENTI DÉLUTÁN: advent 1. vasárnapját megelőző szombat 16.00–18.00, alagsori gyülekezeti terem. Blázy Árpádné, Gáncs Tamás
KARÁCSONYVÁRÓ BETLEHEMEZÉS: advent 3. vasárnapján a 10:30-as istentisztelet keretében – idén 2018. december 16.
FARSANGI EGYÜTTLÉT: a böjti időszakban megbeszélés szerint. Cserkészek
HÚSVÉTI KÉZMŰVESDÉLUTÁN: virágvasárnapot megelőző péntek 16.00–18.00, alagsori helyiségek. Blázy Árpádné, Gáncs Tamás
NYÁRI HITTANTÁBOR: a tanítási év végét követő héten. Lelkészek