Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Elődeink

A kelenföldi gyülekezet joggal lehet büszke az itt dolgozó jelentős egyéniségek sorára, akik lelkészként vagy felügyelőként szolgáltak közöttünk.

A Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet parókuslelkészei
Szűts Gábor 1919–1924 (szervezőlelkész), 1924–1930
Szántó Róbert 1930–1941
Ordass (Wolf) Lajos 1941–1945
Kendeh György 1945–1950
Sztehlo Gábor 1950–1951 (adminisztrátor)
Dávid János 1951 (adminisztrátor)
Muncz Frigyes 1952 (adminisztrátor), 1952–1956
Kendeh György 1956–1961
Uzon László 1962–1966
Bencze Imre 1966–1991
Missura Tibor 1985–1994
Csepregi András 1992–1999
Ferenczy Erzsébet 1995–2001
Szeverényi János 1995–2003
Dr. Blázy Árpád 2001–
Dr. Joób Máté 2003–2011
Dr. Gáncs Tamás 2013–

A Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetben szolgáló vallástanárok, másod- és diakónuslelkészek
Szabó Aladár vallástanár 1923. szept.–1930
Ruzicska László vallástanár 1930–1932
Dendely Károly vallástanár 1932–1936
Papp Ferenc vallástanár 1936–1942
Benczúr László vallástanár 1942–1949
Botta István vallástanár 1950–1953
Botta István másodlelkész 1953. nov. – 1958. dec.
dr. Rezessy Zoltán másodlelkész 1953. nov. – 1974. dec. 31.
Reuss András másodlelkész 1971. okt. – 1974. szept.
Missura Tibor másodlelkész 1975. márc. – 1985. márc.
Ferenczy Erzsébet másodlelkész 1992–1995. szept.
Schulek Mátyás diakónuslelkész 1997–2015
Blázy Árpádné másodlelkész 2009–2020
Molnár Lilla másodlelkész 2021–2023

A Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet felügyelői
Hermann Miksa 1924–1933
Zsigmondy Dezső 1933–1938
Kring (Komjáthy) Jenő dr. 1938–1949
Belohorszky Lajos 1949–1952
Kováts Antal 1952–1956
Borostyánkői László dr. 1957–1961
Belohorszky Lajos 1962–1967
Kari Károly 1967–1991
Kotsis Iván dr. 1991–1993
Kotsis Domokos dr. 1993–2006
Ittzés András dr. 2006–2013
Szepesfalvy Ákos 2013–2024
Harmati Béla 2024–

Közülük a legismertebb Ordass Lajos püspök, akinek emlékét templomunk bejáratánál emléktábla őrzi.

A MEVISZ által kiadott, Nem voltam egyedül I. című kötetben (szerkesztette Mirák Katalin, Bp. 1995) több jelentős – akkor még élő – kelenföldi személyiség is szerepel. Így Botta Istvánnal és Kendeh Györggyel ifj. Zászkaliczky Pál, Bencze Imrével és Sulyok Imrével Ittzés András készített interjút. (Sajnos azóta Botta István 1999-ben, Kendeh György 2000-ben, Bencze Imre 2002-ben, Sulyok Imre pedig 2008-ban távozott közülünk.)

A gyülekezet 2004-ben, 2012-ben, illetve 2016-ban jeles elődeink előtt tisztelegve, emléküket megőrzendő könyvet adott ki három lelkészéről. (Kaleidoszkóp [Bencze I.], Nem nagyobb a szolga az ő uránál [Kendeh Gy.], A te igéd igazság [Botta I.])

Sulyok Imre kántorunk hosszú időn át fáradhatatlanul végzett nagyszerű zenei és közösségépítő szolgálatára a templom homlokzatán elhelyezett emléktáblával emlékezett meg szeretett gyülekezete.