Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Alapítvány

Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Alapítvány – megszüntetés alatt

Alapítási év: 1991. Az Alapítvány 1998 óta közhasznú szervezet.
Az Alapítvány nonprofit szervezet, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Alapítvány célja:

  • az idősek, egyedülállóak szociális segítése, gondozása,
  • határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  • közreműködés műemlék templomok restaurálásában, egyházi épületek karbantartásában, evangélikus templomok építésében és restaurálásában.

Az alapítványi vagyon forrásai:
magánszemélyek és jogi személyek adományai, felajánlásai, pályázatok által megnyert összegek, céltámogatások, az alapítványi tőke hozadéka.

Az Alapítvány a gazdálkodásáról évente beszámol a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség közgyűlésének. Az Alapítvány kezelője a gyülekezet parókuslelkészeiből és vezető tisztségviselőiből álló héttagú kuratórium.

Cím: H-1114 Budapest Bocskai út 10., Telefon/fax: +36 1 361- 21-59