Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Zenei élet

Gyülekezetünk megválasztott kántorai Bence Gábor karnagy-kántor és Németh Sándor orgonista-kántor.

Ének- és zenekar
A kelenföldi gyülekezet ének- és zenekara rendszeresen szolgál a gyülekezet istentiszteletein az egyházi évhez illeszkedő művekkel. Az énekkar elsősorban barokk művekből meríti repertoárját, de huszadik századi magyar zeneszerzők műveit is gyakran hallhatjuk. A vonós kamaraegyüttes műsorán barokk és klasszikus művek szerepelnek. Az együttes koncertmestere Hoós Andrea.

Az októberi gyülekezeti hétvégének évek óta kiemelkedő eseménye az ének- és zenekar koncertje, ahol nagyobb szabású, liturgikus keretbe nem illeszthető művek is megszólalnak.

Nagyünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) másodnapján örömzenélésre hívjuk a gyülekezet kottaismerő tagjait, akik éneklésükkel vagy hangszerjátékukkal bekapcsolódhatnak az ünnepi istentiszteleten megszólaló zenemű előadásába.

Zsoltározó istentiszteletek

A Fővárosi Protestáns Kántorátus 1996 óta végez heti rendszerességű liturgikus szolgálatot a vasárnap esti 6 órakor kezdődő vesperás istentiszteleten. A zsoltározó alkalmon rövid igehirdetés mellett a kántorátus és a gyülekezet közös és váltakozó énekével gregorián és genfi zsoltárok szólalnak meg, a kántorátus korálfeldolgozásokat és hetente változó díszes motettákat énekel. Az együttes tagjai gyakorlott kórusénekesek, sokan közülük a fóti kántorképző volt hallgatói. Emellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem kántorszakos hallgatói itt teljesíthetik egyházzenei gyakorlatuk egy részét.

A kántorátus önálló honlapja:  http://kantoratus.hu/

Facebook-oldal