Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Zenei élet

Gyülekezetünk megválasztott kántorai Bence Gábor karnagy-kántor és Pál Diana orgonista-kántor. Pál Diana a 2018–2019-es és a 2019–2020-as munkaévben alkotói szabadságát tölti, helyettese Németh Sándor.

Ének- és zenekar
A kelenföldi gyülekezet ének- és zenekara rendszeresen szolgál a gyülekezet istentiszteletein az egyházi évhez illeszkedő művekkel. Az énekkar elsősorban barokk művekből meríti repertoárját, de huszadik századi magyar zeneszerzők műveit is gyakran hallhatjuk. A vonós kamaraegyüttes műsorán barokk és klasszikus művek szerepelnek. Az együttes koncertmestere Hoós Andrea.

Az októberi gyülekezeti hétvégének évek óta kiemelkedő eseménye az ének- és zenekar koncertje, ahol nagyobb szabású, liturgikus keretbe nem illeszthető művek is megszólalnak.

Nagyünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) másodnapján örömzenélésre hívjuk a gyülekezet kottaismerő tagjait, akik éneklésükkel vagy hangszerjátékukkal bekapcsolódhatnak az ünnepi istentiszteleten megszólaló zenemű előadásába.

Rendhagyó istentiszteletek

A Fővárosi Protestáns Kántorátus 1996 óta végez heti rendszerességű liturgikus szolgálatot a vasárnap esti 6 órakor kezdődő vesperás istentiszteleten. A zsoltározó istentiszteleten a rövid igehirdetés mellett a kántorátus és a gyülekezet közös és váltakozó énekével gregorián és genfi zsoltárok szólalnak meg, a kántorátus korálfeldolgozásokat és hetente változó díszes motettákat énekel. Az együttes tagjai gyülekezetünk kórusénekesei és gyakorló egyházzenészek. Emellett a tanév idején a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene szakos hallgatói és az Evangélikus Hittudományi Egyetem kántorszakos hallgatói is bekapcsolódnak a szolgálatba.

A 2012-es esztendőben új, zenés istentiszteleti formával lettünk gazdagabbak: minden hónap 3. vasárnapján a főistentiszteleten énekes és hangszeres szólisták szolgálnak muzsikával.