Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 03. 24. Híreink

Böjt 6. vasárnapja

Keresztelő
Múlt vasárnap megkereszteltük Voigt Vilmos Dávid, Bacsa Léna és Bacsa Luca kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Temetés
A héten vettünk búcsút gyülekezetünk hűséges tagjától, volt presbiterétől Bánsági Miklós (†84) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órától a Kelenföld100 szerkesztő bizottság tartja soron következő ülését a tárgyalóban.
– Szerdán 18 órától záródik az Öröm a böjtben zenés sorozat Szigethyné Szenteczki Katalin szolgálatával.
– Nagycsütörtökön 18 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
– Nagypénteken délelőtt 9 órakor Farkasréten, fél 11-kor Kelenföldön tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Este 6 órakor passióolvasásra hívjuk a testvéreket.
-Húsvéti istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk: az ünnep első napján gyermek-istentisztelettel (10:30), az ünnep második napján örömzenés istentisztelettel. Aki szívesen részt venne az örömzenében, Bence Gábor karnagyunknál jelentkezzen. Húsvéthétfőn 15 órakor finn nyelvű istentisztelet is lesz.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, húsvéti Hírlevelünket, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 19 700,- Ft, Kelenföldön a három istentiszteleten 49 105,- Ft, a böjti sorozat alkalmán 30 000,- Ft volt.
A mai offertórium a gyülekezet fenntartását szolgálja.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14–15)