Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 03. 10. Híreink

Böjt 4. vasárnapja

Temetés
A múlt héten vettünk végső búcsút Dr. Kovács Lászlóné sz.: Ecsődi Ágota Piroska (†89) és Deák Gyuláné sz.: Horváth Lujza (†92) testvéreinktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.

Alkalmaink
– Hétfőn 18 órától a Férfikör márciusi alkalma új gyülekezeti teremben.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órától az új presbitérium ünnepi ülése.
– Szerdán 18 órától folytatódik az Öröm a böjtben zenés sorozat Dr. Szabó Emese szolgálatával. A részletes program megtalálható a hirdetőtáblákon és elektronikus felületeinken.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 23.820,- Ft, Kelenföldön 79.110,- Ft, a böjti sorozat alkalmán 31.100,- Ft és a világimanapi alkalmon pedig 72.000,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Ha földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)