Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 12. 24. Híreink

Áldott karácsonyt kívánunk a gyülekezet vezetése nevében!

Alkalmaink
– Ünnepi istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk: ezek rendjét megtaláljuk a hírlevelünkben, a hirdetőtáblákon, a honlapon ill. Facebook-oldalunkon. Karácsony első napján a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentisztelet, Karácsony másnapján pedig örömzenélés lesz. Aki énekesként vagy hangszeresként szívesen csatlakozna, kérjük, előre jelentkezzen Bence Gábor kántorunknál. Farkasréten mindkét napon 9 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet.
– Lelkészi hivatalunk december 27-től december 29-ig zárva tart. A szokásos rend január 2-án áll vissza.
– Sárik Eszter lelkészavatása január 6-án 11 órakor lesz a Bécsi kapu téri ev. templomban. Mindenkit oda várunk a közös vízkereszti istentiszteletre.
– Vespera legközelebb január 7-én 18 órakor lesz.
– Már most jegyezzék elő a testvérek közelgő gyülekezeti hétvégénket, amit ezúttal február 16–18-ig tartunk Balatonszászón. További részletek később.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba. Gondoljunk rászoruló testvéreinkre ezekben a nehezebb időkben is. Aki utalni szeretne erre a kiemelten fontos célra, kérjük, írja a közleménybe: Márton ládája.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk karácsonyi hírlevelünket, az Ev. Életet, a Credo folyóiratot, a bibliaolvasó Útmutatót, gyülekezet-centenáriumi hűtőmágnest és egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 20 215,- Ft, Kelenföldön az ádventi sorozattal együtt 101 260,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Ne feledjük, hogy lelkészeink, munkatársaink fizetését, és minden egyéb kiadást, beleértve a fűtés, világítás költségeit is, adományainkból tudjuk fedezni, így felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére is.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Karácsony ünnepének igéje:
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)