Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 11. 26. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni utolsó (örök élet) vasárnap

Alkalmaink
A téli időszakban a reggel 8 és az este 6 órai istentiszteleteket a tanácsteremben tartjuk. A fél 11-es alkalmak továbbra is templomunkban lesznek.
Ma a fél 11-es istentiszteleten egy-egy gyertya meggyújtásával és imádságban emlékezünk meg azokról az előre ment testvéreinkről, akiktől az utóbbi egy évben vettünk végső búcsút. Ma 17 órakor a Budai Egyházmegye énekünnepe lesz Budahegyvidéken, ahol gyülekezetünk ének- és zenekara is szolgál. Igét hirdet Keczkó Pál esperes.
– Kedden 10 órakor bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órakor katechetikai megbeszélés, 19 órától kibővített elnökségi ülés lesz.
– Szerdán 16:45-től bibliaiskola, pénteken 16:30-tól bibliakuckó lesz, pénteken 18:30-tól az IFA tartja bibliaóráját.
– Szombaton 11 órától finn istentisztelet lesz a templomban, 15 órától ádventi kézműves délután az új gyt-ben. Aki szeretne ádventi koszorút készíteni, Sárik Eszternél, illetve hitoktatóinkon keresztül jelezze nekünk.
– Vasárnap 9.30-kor családi istentisztelet lesz, a fél 11-es istentiszteleten bemutatkoznak konfirmandusaink. Ádventi jótékonysági vásárra is hívjuk a testvéreket az új gyülekezeti terembe, melynek bevételével ezúttal is a kenyai Boáz tanulmányait támogatjuk a Fikisha utcamissziós szervezeten keresztül. Aki a bolhapiacra kíván hozni tárgyakat, megteheti hétköznap hivatali időben, illetve jövő vasárnap 9 órától.

Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozra (mely Bagi Tamás presbiterünknek köszönhetően megújult), melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba. Gondoljunk rászoruló testvéreinkre ezekben az egyre nehezebb időkben. Aki utalna szeretne erre a kiemelten fontos célra, kérjük írja be a közleménybe: Márton ládája. Köszönjük!
– 2024-ben esedékes egyházunk hatévenkénti általános tisztújítása, így februárban gyülekezetünkben is választásra kerül sor. Kérjük a testvéreket, hogy az iratterjesztésnél található, illetve a gyülekezeti listán kiküldött ajánlószelvényeket kitöltve, és a templomainkban illetve a lelkészi hivatalban kihelyezett dobozba helyezve december 10-ig tegyék meg ajánlásaikat a különböző tisztségekre – a tisztségek részletes leírását szintén kihelyeztük, illetve kiküldtük. Hordozzuk imádságban gyülekezetünk és egyházunk megújulását!

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 27 870,- Ft, Kelenföldön pedig 43 680,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére is.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus mondja: „Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.” (Lk 12,35)