Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 11. 19. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti (Reménység) vasárnap

Alkalmaink
– Hétfőn 18 órától Nőikör lesz az új gyülekezeti teremben.
– Kedden 10 órakor Bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 16:45-től Bibliaiskola, 19 órától XY-kör.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó, 18 órakor Kisifi.
– Szombaton 16 órától a Botta-Kendeh ifjúság tartja találkozóját a tanácsteremben.
– Jövő vasárnap a fél 11-es istentiszteleten egy-egy gyertya meggyújtásával és imádságban emlékezünk meg azokról az előre ment testvéreinkről, akiktől az utóbbi egy évben vettünk végső búcsút.

Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba. Gondoljunk rászoruló testvéreinkre ezekben az egyre nehezebb időkben. Aki utalna szeretne erre a kiemelten fontos célra, kérjük írja be a közleménybe: Márton ládája. Köszönjük!
– 2024-ben esedékes egyházunk hatévenkénti általános tisztújítása, így februárban gyülekezetünkben is választásra kerül majd sor. Kérjük azért szeretettel a testvéreket, hogy az iratterjesztésnél található, illetve a gyülekezeti listán kiküldött ajánlószelvényeket kitöltve, és a templomainkban illetve a lelkészi hivatalban kihelyezett dobozba helyezve december 10-ig tegyék meg személyi ajánlásaikat a különböző gyülekezeti tisztségekre, presbiterekre és képviselő-testületi tagokra. A tisztségek részletes leírását szintén kihelyeztük, illetve kiküldtük.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk az Ev. Életet és egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 20 000,- Ft, Kelenföldön 51 890,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, amit csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitvatartásakor személyesen tehetünk meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé!” (2Kor 5,10)