Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 11. 05. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap

Alkalmaink
– Hétfőn 18.30-kor H(étfői)IFI, egyetemisták biliaórája az új gyül. teremben.
– Kedden 10 órakor Bibliaóra, 18 órától hírlevél-szerkesztőségi megbeszélés a tárgyalóban, 19:30-tól Seniorkör ugyanitt.
– Szerdán 16:45-től Bibliaiskola, 19 órától XY-kör.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó, 18 órától Ifjúsági óra, 19 órától középkör.

Egyéb
– Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy holnap, november 6., hétfő, 16 órakor lesz a Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvod alapkőletétele (Albert utca 26-28.). Az ünnepi alkalmon Fabiny Tamás elnök-püspök úr hirdeti Isten igéjét. 
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba. Gondoljunk rászoruló testvéreinkre ezekben az egyre nehezebb időkben. Aki utalna szeretne erre a kiemelten fontos célra, kérjük írja be a közleménybe: Márton ládája. Köszönjük!
– Jövő évben esedékes egyházunk hatévenkénti általános tisztújítása. Ez azt jelenti, hogy jövő január-februárban gyülekezetünkben is választásra kerül majd sor. Kérjük azért a testvéreket, hogy már most kezdjenek el gondolkodni, hogy kiket látnának szívesen a különböző gyülekezeti tisztségekben, a presbiterek között ill. a képviselő testületünkben. Az ajánló szelvények, melyeken javaslatainkat megtehetjük, november folyamán kerülnek ki az iratterjesztésünkbe.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk az Ev. Életet és egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 12 150,- Ft, Kelenföldön (Reformáció ünnepével együtt) 80 525,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitvatartásakor, személyesen tehetünk meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki.” (Lk 17, 3b)