Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 10. 29. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap és Reformáció ünnepe

Keresztelő
Az elmúlt héten megkereszteltük Linczényi Lenke és Linczényi Pál kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Alkalmaink
– Kedden Reformáció ünnepén 10:30-kor templomunkban, este 18 órakor pedig az Ildikó téri református templomban, református testvéreinkkel közösen tartunk ünnepi istentiszteletet.
– Csütörtökön 18 órától Imaóra az új gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó, 18 órától ifjúsági óra, 18:30-tól pedig az IFA bibliaórája.
– Jövő vasárnap 9.30-kor családi istentiszteletet is tartunk.
– Ugyancsak jövő vasárnap 9 órakor lesz Sárik Eszter gyülekezeti munkatársunk vizsga istentisztelete Budagyöngyén.

Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba. Gondoljunk rászoruló testvéreinkre ezekben az egyre nehezebb időkben. Aki utalna szeretne erre a kiemelten fontos célra, kérjük írja be a közleménybe: Márton ládája. Köszönjük!
– Jövő évben esedékes egyházunk hatévenkénti általános tisztújítása. Ez azt jelenti, hogy jövő január-februárban gyülekezetünkben is választásra kerül majd sor. Kérjük azért a testvéreket, hogy már most kezdjenek el gondolkodni, hogy kiket látnának szívesen a különböző gyülekezeti tisztségekben, a presbiterek között ill. a képviselő testületünkben. Az ajánló szelvények, melyeken javaslatainkat megtehetjük, november folyamán kerülnek ki az iratterjesztésünkbe.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 12 600,- Ft, Kelenföldön 78 730,- Ft volt.
Mai adományainkkal bekapcsolódunk a Bibliaterjesztés ügyét szolgáló országos gyűjtésbe.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Reformáció igéje:
Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)