Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 08. 27. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap

Új munkatársak
Örömmel hirdetjük, hogy augusztus 15-től Sárik Eszter testvérünk került hozzánk félállásban gyülekezeti munkatársként. Lelkészavatására előreláthatólag októberben kerül majd sor, melyet követően beosztott lelkészként folytatja szolgálatát közöttünk.
László Dávid volt egyházfink az idei munkaévben gyakorlati portfóliója keretében fog többször közöttünk szolgálni, és hatodéves teológust is köszönthetünk Szikra Benedek személyében.

Temetés
Az elmúlt héten vettünk földi búcsút Hajduczky Jánosné sz.: Kalenda Katalin (†85) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).

Esküvő
Tegnap kérték templomunkban házasságukra Isten áldását Kiss Máté és Szentgyörgyi Lilla testvéreink. A házasságot szerző Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Alkalmaink
– Kedden 18 órakor katechetikai megbeszélés lesz a tárgyalóban.
– Pénteken 18:30-tól tartja az IFA tanévkezdő bibliaóráját ugyanitt.
– Jövő vasárnap, szeptember 3-án, 9.30-kor tanévnyitó családi istentiszteletet tartunk.
Jövő vasárnaptól ismét lehetőség lesz közös kehelyből venni az úrvacsorát, míg a bemártott ostyával történő úrvacsora lehetősége továbbra is megmarad.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 10 610,- Ft, Kelenföldön pedig 47 120,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!
Jövő vasárnap kötelező offertóriumra készülhetünk, egyházunk ifjúsági munkájára gyűjtünk.

A hét igéje:
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki.” (Ézs 42,3)