Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 07. 23. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap

Keresztelő
Az elmúlt héten megkereszteltük Zelenka-Hegyi Ágnes, Váradi Zádor, Széphalmi Albert Pál és Haála Csongor kistestvéreinket.
Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Temetés
Múlt héten vettünk földi búcsút Sinkó Jánosné sz. Balogh Emma (†86) és Kecskés Katalin (†74) testvéreinktől.
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet folyóiratot és egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 11 300,- Ft, Kelenföldön 68 625,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19)