Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 07. 02. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap

Keresztelő
Az elmúlt héten megkereszteltük Baky Zente kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Megemlékezés
Ma emlékezünk meg Száll Péterné született Kardos Katalin testvérünkről, aki négy évvel ezelőtt tért haza Teremtőjéhez. Isten adjon áldott emlékezést családjának, szeretteinek!

Alkalmaink
– Hálát adunk a tegnapelőtt befejeződött napközis hittatáborunkért, amin közel 30 gyermek vett részt. Köszönetünket fejezzük ki a tábort vezető Molnár Lilla lelkész testvérünknek és segítőinek, Gáncs Tamás lelkészünknek, Sárik Eszter lelkészjelöltnek, hitoktatóinknak és még jó néhány lelkes fiatalnak a sok fáradozásért!
– Csütörtökön 18 órától tartjuk júliusi imaóránkat az új gyülekezeti teremben.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk hírlevelünk nyári számát, az Evangélikus Élet és a Credo legfrissebb számait, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénze Farkasréten 24 000,- Ft, Kelenföldön pedig 47 575,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)