Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 06. 11. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Keresztelő
Az elmúlt héten megkereszteltük Miklóssy Zsófi, Jónás Dorina és Csaba, Schönfeld-Blázy Szemira és Altordai Ádám József kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Temetés
Múlt héten vettünk földi búcsút Czunyi Sándor Gusztáv (†84) és Schermanné Raisz Klára (†81) testvéreinktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Kedden 10 órakor bibliaórát tartunk.
– A konfirmandus korú gyermekek szüleinek már most hirdetjük, hogy az ősszel induló konfirmációi oktatására szóló információs lapok az iratterjesztésből elvihetők.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk a nyári Hírlevelünket, az Evangélikus Élet és a Credo folyóiratok és legfrissebb számait, valamint egyéb kiadványainkat.

Perselypénz
A múlt vasárnap áldozati vasárnapot tartottunk, edig 1,2 millió Ft érkezett a farkasréti templomunk tetőfelújítására és lelkészlakásaink energetikai felújítására. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Jövő vasárnap gyógykezelési offertóriumot hirdetett meg egyházunk, ehhez csatlakozik gyülekezetünk is. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el.” (Lk 10, 16)