Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 05. 21. Híreink

Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap

Temetés
Végső búcsút vettünk Dr. Kántor Elemér (†91) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Keresztelő
Az elmúlt héten megkereszteltük Kováts Léna, Zsoldos Gergő, Dávido és Krisztián kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Alkalmaink
– Kedden 10 órakor Bibliaóra, 17 órától konfirmandusok órája, 18 órától presbiteri ülés lesz a tanácsteremben.
– Szerdán 16:45 órától Bibliaiskola az új gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön 18:00-tól kisifi a régi gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó régi gyülekezeti teremben, 17 órától Nagyifi.
– Pünkösd ünnepén a szokott rendben tartjuk istentiszteleteinket. Vasárnap a 10:30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelettel, pünkösdhétfőn örömzenéléssel. Ennek a próbája, amely minden érdeklődő számára nyitott, pünkösdhétfőn 9:30-kor kezdődik. A hangszeres érdeklődőket kérjük, előre jelentkezzenek Bence Gábor kántorunknál.

Egyéb
– Szeretettel köszöntjük jubiláló konfirmandusainkat!
– Holnap estig lehet még nyilatkozni az adóbevallásoknál az 1% felajánlásáról: a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035. Kérjük, akinek kell adóbevallást beadnia, és 0,- Ft a befizetendő adója, az is tegyen nyilatkozatot, mert az egyházi támogatásoknál a létszám is számít!

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet és a Credo legfrissebb számait, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
Múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 11.800,- Ft, Kelenföldön pedig 65.740,- Ft volt.
Mai adományainkkal az országos gyűjtésbe bekapcsolódva a misszió ügyét támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Jn 12,32)