Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 04. 23. Híreink

Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap

Temetés
A héten vettünk végső búcsút Missura Miklós és Havady Lászlóné sz.: Kinizsi Mária (†80) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Kedden 10 órakor bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órától képviselőtestületi ülés a tanácsteremben.
– Szerdán 16:45 órától Bibliaiskola az új gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön 18 órától kisifi az irodában.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó a régi gyülekezeti teremben.
– Az idei „Találkozó Veled” egyházkerületi nap május 13-án Csömörön kerül megrendezésre. A programról a kihelyezett plakáton tájékozódhatnak. Regisztrálni a levelezőlistákra kiküldött linken, illetve május 7-ig a kihelyezett jelentkezési lapokon is lehet.

Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– A Johannita Segítő Szolgálat, akik egyházunkban is sok szolgálatot vállalnak, adománygyűjtő akciót hirdet, hogy új mentőautót tudjon vásárolni a régi helyett. Erre az adománygyűjtésre hívják gyülekezetünket is. Az iratterjesztési asztalokon kihelyezett íveken találunk részleteket a felhívásról, valamint csekket a postai befizetéshez. Biztatjuk a testvéreket, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten támogassa a Johannita Segítő Szolgálatot.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet magazin és a Credo folyóirat legfrissebb számait, húsvéti hírlevelünket és egyéb kiadványainkat.

Perselypénz
Köszönettel hirdetjük, hogy a múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 18 500,- Ft, Kelenföldön 68 415,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (Jn 10,11.27–28)