Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 09. 18. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap

Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Pálinkás Mihályné született Lénárt Margit testvérünket, akit 88 éves korában hívott magához Teremtője, és Góliáth Jánosné született Lesnyay Karolin testvérünket, akinek 96 év adatott e földi valóságban. Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is élni fog. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Alkalmaink
– Ma este 6 órától folytatódnak a zsoltározó esti istentiszteletek templomunkban. Pénteken 5 órakor egy különleges alkalomra is hívogatunk a fasori evangélikus templomba, ahol a Magyar Egyházzenei Társaság szervezésében közös protestáns úrvacsorás istentiszteleten szolgál a kántorátus, igét hirdet Hafenscher Károly
– Kedden 10 órától Bibliaóra, 18:30-tól padig az Apakör tartja kihelyezett kezdő alkalmát.
– Szerdán 16:45 órakor Bibliaiskola a Bocsaki úti új gyülekezeti teremben, melynek keretében folytatjuk János evangéliumának magyarázatos sorozatát.
– Csütörtökön 18:00-tól ifjúsági kört (ifit) tartunk.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó (ovis és kisiskolás hittan), 17 órától nagyifi.
– Szombaton 10 órakor a Kelenzöld csoport tartja Zöld úton a babával című évadkezdő alkalmát a régi gyülekezeti teremben.
– Az első konfirmációs óra szeptember utolsó keddjén, 27-én du. 5 órakor lesz a régi gyülekezeti teremben. A hatodik osztályos diákoktól kezdődően várjuk a gyermekek jelentkezését – Blázy Árpád igazgatólelkésznél vagy a lelkészi hivatalunkban.

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést végezünk, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Kedden presbitériumunk ülésén első sorban gyülekezetünk missziós lehetőségeiről gondolkodtunk. Hálát adtunk a nyáron elkészült felújítási munkákért, de ülésünkön nem tudtuk megkerülni a jelenleg zajló gazdasági válság kérdését sem, kénytelenek leszünk evvel a következőkben többet foglalkozni, mivel az energiaárak növekedélse súlyos anyagi nehézségelket jelentenek gyülekezetünk életében is. Takarékossági megszorító intézkedéseket is kénytelenek leszünk hozni, ugyanakkor – megértvén, hogy gyülekezeti tagságunk anyagi helyzete is romlik – felelős közös anyagi felelősségvállalásra is kérjük testvéreinket a közösség fenntartása érdekében.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 21 000,- Ft, Kelenföldön pedig 57 190,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Seregeknek Ura! Boldog az ember, aki benned bízik.” (Zsolt 84,12a–13)