Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 07. 24. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap

Keresztelés
A múlt vasárnap megkereszteltük Friedrich Dániel kistestvérünket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Esketés
Az elmúlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Szalai Marcell és Kaczkó Orsolya, Vas Attila és Schwalm Andrea, valamint Huszár Liliána és Pap Péter testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést szeretnénk végezni, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet folyóirat legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 12 800,- Ft, Kelenföldön 67 460,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatunk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Így szól az Úr, a te Teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)