Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Aktuális tájékoztatás az induló alkalmakról és a felelős önkorlátozásról

A különböző körök vezetőivel és tagjaival egyeztetve valamint a hatályos állami rendelkezések, a püspöki ajánlások és a lelkipásztori szempontok figyelembevételével elindítjuk a gyülekezet hétközi alkalmait. Kétségek közt élve különösen is szeretnénk átélni az Isten szeretetéhez és a testvéri közösséghez való tartozás örömét, így minden magát egészségesnek valló testvérünket várjuk a meghirdetett alkalmakra!

Hétközi alkalmak
A nagyobb létszámú csoportok a tanácstermet veszik igénybe, ahol naponta lesz takarítás. Kérjük, lehetőség szerint ügyeljenek a távolságtartásra és a gyakori szellőztetésre, valamint érkezéskor használják a kézfertőtlenítőt.
Azok számára, akik bármilyen megfontolásból nem tudják vállalni a személyes jelenlétet, igyekszünk biztosítani az egyidejű online bekapcsolódás lehetőségét. Kérjük, jelezzék ilyen irányú igényüket az adott csoport vezetője felé!

Istentiszteletek
Istentiszteleteinken továbbra is érvényes a védekezési szabályzat. Kérjük, minden kényelmetlenség ellenére tartsák be a maszkviselési előírást és továbbra is csak a kijelölt padsorokban foglaljanak helyet. Bízunk benne, hogy a 8, fél 11 és 18 órás istentisztelet, valamint a farkasréti 9 órás alkalom elegendő választási lehetőséget kínál a testvéreknek a biztonságos részvételre.
Az úrvacsora kiszolgáltatása mindig időszerű járványügyi megfontolás alapján történik, csak indokolt esetben tartózkodunk tőle. Amikor lehetséges, az úrvacsoravétel a már ismert gyakorlat szerint bemártásos módon, kézbe helyezett ostyával történik.
A távol maradók számára továbbra is biztosítjuk az előre rögzített zenés áhítatokat.

Kérjük, aki segítségre szorul vagy ilyen igényt érzékel környezetében, továbbra is jelezze lelkészeink vagy a diakóniai munkatárs felé.