Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.05.12. Hirdetés

Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap

1. Esküvő

– Templomunkban fogadtak egymásnak örök hűséget Rigó Attila és Kovács Nóra testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

2. Alkalmaink

– Hétfő este 18.30-kor női kör a hittanteremben, 19 órától férfikör a gyülekezeti teremben.

– Kedden délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliakör a hittanteremben és kismamakör a gyülekezeti teremben. 16 órától konfirmációs oktatás ugyanott. 18 órától a hírlevél szerkesztőségi megbeszélése a hivatalban.

 – Szerdán 16.45 órától bibliaiskola a gyülekezeti teremben.

– Pénteken 17 órakor kisifi a gyülekezeti teremben, 18 órától a lakásifi évadzáró alkalma.

– Szombaton 10 órakor lesz a konfirmációi beszámoló a tanácsteremben, a fogadalomtételre pedig jövő vasárnap, a 10.30-as istentiszteleten kerül sor. Szeretettel hívjuk a jubiláló testvéreket is, akik 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 évvel ezelőtt konfirmáltak.

– Nyári napközis hittantáborunkat június 17–21. között tartjuk. Jelentkezni a kijáratnál található íven lehet, határidő: május 31.

3. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet és a Credo legfrissebb számát – egyéb kiadványainkkal együtt. Aki esetleg nem kapta volna meg húsvéti Hírlevelünket vagy szeretne juttatni belőle másoknak is, azt kérjük, vigyen magával az iratterjesztési asztalról.

4. Egyéb

– Felhívjuk a figyelmet az adó 1%-ára, amelyről részleteket és a technikai számokat az iratterjesztési asztalon találunk.

5. Offertórium

– Az offertórium Farkasréten 12 750,- Ft, Kelenföldön pedig 64 090,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk az egyházzene támogatására. Legyen Isten áldása az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)