Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.04.21. Hirdetés

Nagycsütörtök–Húsvét 2. napja

1. Keresztelés

– Múlt vasárnap megkereszteltük Tagai Sámuel kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

2. Alkalmaink

– Nagypénteken 10.30 órakor és este 18 órakor, Farkasréten pedig 9 órakor tartunk istentiszteletet. A Nagypéntek esti istentiszteleten lesz a szokásos passióolvasás.

– Húsvét ünnepén a szokott rend szerint lesznek tartva istentiszteleteink, a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet is lesz. Érkezés a templomba.

– Húsvéthétfőn 8 órakor, 10.30-kor, Farkasréten 9-kor tartunk istentiszteletet. A 10.30-as istentiszteleten szokott módon örömzenélés lesz (gyülekezés 9.30-tól a karzaton). Délután 15 órától pedig finn nyelvű istentisztelet is lesz a tanácsteremben.

– Szerdán 16.45 órakor folytatódik a bibliaiskola.

– Soron következő presbiteri ülésünk április 30-án lesz, május 7-én pedig képviselőtestületi gyűlést tartunk a tanácsteremben.

– Május 11-én egyházkerületi nap lesz Cegléden, ahova gyülekezetünk is készül egy nagyobb csoporttal. Az egynapos buszos kirándulásra jelentkezni az iratterjesztési asztalra kihelyezett íven lehet. Jelentkezési határidő: április 30., további részletek Asztalos György missziói munkatársnál.

3. Iratterjesztés

– Reméljük, minden kedves testvérünk megkapta húsvéti hírlevelünket! Aki esetleg nem, ill. szeretne belőle másoknak is juttatni, azt kérjük, bátran vigyen magával az iratterjesztési asztalról. Az Ev. Élet ünnepi számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk továbbá a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb

– Felhívjuk a figyelmet az adó 1%-ára, amelyről részleteket és a technikai számokat az iratterjesztési asztalon találunk.

– E helyről is hadd kívánjunk áldott, békés Húsvétot minden kedves testvérünknek!

5. Offertórium

– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Farkasréten 15.120,- Ft, Kelenföldön pedig 68.150,- Ft volt.  A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Legyen Isten áldása az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Húsvét igéje: Jézus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. (Jel 1,18)