Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.04.14. Hirdetés

Virágvasárnap

1. Keresztelés

– Múlt vasárnap megkereszteltük Tarczi Júlia Dorottya és Tarczi Attila kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

2. Megemlékezés – Temetés

– Ma, a 10.30-as istentiszteleten emlékezünk meg a négy éve elhunyt Szentpétery Csaba (†84) testvérünkről. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy gyülekezetünk hűséges tagja, dr. Kurutz Károly testvérünk temetése április 26-án, pénteken 11.15-kor lesz a Farkasréti temetőben. Elhunyt továbbá munkatársunk, Fekécs Gizella testvérünk is, akinek temetéséről a család később ad híradást. „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.”

3. Alkalmaink

– Holnap 18.30 órától női kör, melyen Eucharisztia már az Ószövetségben? címmel Blázy Árpád tart vetített képes előadást.

– Kedden délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliakör a gyülekezeti teremben.

– Nagyszerdán 18 órakor zárul templomunkban idei böjti sorozatunk Passió – János szerint címmel. Igét hirdet Török Zoltán református lelkipásztor.

– Nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken Farkasréten 9 órakor, Kelenföldön pedig 10.30-kor és 18 órakor (Passióolvasás) tartunk istentiszteleteket.

– Húsvét ünnepén a szokott rendben lesznek istentiszteleteink. A 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet is tartunk, érkezés a gyermekekkel a templomba. Húsvéthétfőn pedig 9.30-ra a karzatra várjuk azon testvéreinket, akik szívesen bekapcsolódnak a hagyományos örömzenélésbe.

– Május 11-én egyházkerületi nap lesz Cegléden, ahova gyülekezetünk is készül egy nagyobb csoporttal. Az egynapos buszos kirándulásra jelentkezni az iratterjesztési asztalra kihelyezett íven lehet. Jelentkezési határidő: április 30., további részletek Asztalos György missziói munkatársnál.

4. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium

– Hálát adunk a múlt vasárnap offertóriumáért! Az áldozati vasárnapra csütörtökig beérkezett adományok Farkasréten és Kelenföldön együttesen 1 881 780,- Ft volt. Természetesen a továbbiakban is van még lehetőség az áldozati vasárnap céljaira adakozni. Aki ezt csekken szeretné megtenni, kérjük, hogy a közlemény sorba írja be: ’Áldozati vasárnap 2019’. Ma a szórvány gyülekezetek javára gyűjtünk országosan. Ne feledjük: „a jókedvű adakozót szereti Isten”!

A hét igéje: Jézus mondja: Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen Őbenne. (Jn 3,14–15)