Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. szeptember 17. Hirdetés

2017. szeptember 17. Szentháromság ünnepe u. 14. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Bodnár Bálint kistestvérünket, Nagy Éva, Nagy Anikó és Kovács Tamás felnőtt testvéreinket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermeket és felnőtteket szeretteikkel együtt!

2. Esküvő
– Tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget Ujszászi Andrea és Ráskai Csaba testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

3. Megemlékezés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Sindely Zsuzsanna (†84) testvérünket. Ma emlékezünk meg továbbá az 5 éve elhunyt, Bakula Katalinról és szüleiről, Bakula György és Rómer Ilona testvéreinkről is (10.30, Kelenföld). „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.”
– Sass Jánosné sz.: Tavassy Hajnalka testvérünk temetése szeptember 22-én, 13 órakor lesz a Szent Gellért urnatemetőben.

4. Alkalmaink
– A mai nappal bezárólag REmEMBER címmel csendes hétvégét tartanak egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek Révfülöpön, melyen 10 fős csapattal Nagy- és Lakásifiseink is részt vesznek.
– Holnap délelőtt 10 órakor Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, este 18.30-kor pedig a Női kör évkezdő alkalma lesz.
– Kedden 16.45-től konfirmációs oktatás a gyülekezeti teremben (Hívjuk és várjuk a 12 ill. annál idősebb gyermekeket konfirmációi oktatásra.), 18 órától presbiteri ülés a tanácsteremben, melyen vendégünk lesz dr. Bácskai Károly egyetemi docens, aki a nyitó Bibliatanulmányt tartja.
– Szerdán 16.45-től Bibliaiskola a gyülekezeti teremben. 19 órától nagyifi a hittanteremben.
– Csütörtökön 19 órától énekkari próba a tanácsteremben. Az énekkar közössége szeretettel várja az új tagokat is.
– Pénteken 17 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– Jövő vasárnap a norvég testvér-egyházkerületünk egyházzenei küldöttsége lesz a vendégünk az esti kétnyelvű vesperán.
– Október első szombatján, 7-én kirándulást szervezünk a Reformáció egyik magyar bölcsőjébe, Sárvárra. Részletek az iratterjesztésből elvihető szórólapokon. A kirándulás jelképes összegbe kerül: 2.000,- Ft/fő. Jelentkezni még korlátozott számban a kihelyezett íven lehet.

5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az iratterjesztés kiadványait.
6. Offertórium
– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 16.820,- Ft, Kelenföldön pedig 48.080,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)