Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. augusztus 27. Hirdetés

2017. augusztus 27. Szentháromság ünnepe u. 11. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Szabó Janka, Szabó Vince és Gáti Berta kistestvéreinket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermekeket szeretteikkel együtt!

2. Temetés
– A nagy kérő imádságunkban megemlékezünk Hódos Jenőné született Sásdy Mária testvérünkről, aki éppen ma 5 éve tért haza Teremtőjéhez. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.

3. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliakör lesz a gyülekezeti teremben.
– Kedden 18 órától Hírlevél megbeszélés lesz a lelkészi hivatalban.
– Pénteken 18.30-kor az Istentiszteleti felolvasók évkezdő bibliaórája az irodában.
– Jövő vasárnap 9.30-tól tanévnyitó családi istentiszteletet is tartunk.

4. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk) és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium
– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 10.300,- Ft, Kelenföldön pedig 30.005,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz az ifjúsági munkára. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Isten a gőgösöknek ellenáll
az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)