Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. augusztus 20. Hirdetés

2017. augusztus 20. Szentháromság ünnepe u. 10. v.

1. Alkalmaink

– Holnap délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliakör lesz a gyülekezeti teremben.

2. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Életet, Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk) és egyéb kiadványainkat.

3. Egyéb

– Istentiszteletünk befejezéseként Augusztus 20-a alkalmából elénekeljük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

4. Offertórium

– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 9.300,- Ft, Kelenföldön pedig 37.150,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünk céljait szolgáljuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)