Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. július 16. Hirdetés

2017. július 16. Szentháromság ünnepe u. 5. v.

1. Alkalmaink

– Holnap délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliakör lesz a gyülekezeti teremben.

2. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk), az Evangélikus Élet legfrissebb számát (Pünkösd óta kéthetente jelenik meg, 600,- Ft-os áron) és egyéb kiadványainkat.

3. Offertórium

– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 13.200,- Ft, Kelenföldön pedig 33.570,- Ft volt. A mai vasárnapi adományaink gyülekezetünk céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Így szól az Úr, a te Teremtőd:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
(Ézs 43,1)