Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. június 25. Hirdetés

2017. június 25. Szentháromság ünnepe u. 2. v.

1. Esküvő
– Pénteken fogadtak egymásnak örök hűséget Fél Szabolcs és Bukovszky Klára testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

2. Temetés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Papp Károlyné sz: Bárczy Ágnes (†78) és Haraszti Ferencné sz. Horváth Ilona sz: (†89) testvéreinket (megeml. 10.30-kor). „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.”

3. Alkalmaink
– Szíves köszönetet mondunk a múlt héten tartott napközis hittantáborunkra érkezett adományokért, imádságokért, és a sok-sok munkatársért!
– Holnap délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliakör lesz a gyülekezeti teremben.
– Jövő vasárnap a 10.30-as istentiszteleten vendégünk lesz a moldei evangélikus Schola Cantorum ifjúsági kórus Norvégiából.

4. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk), az Evangélikus Élet legfrissebb számát (Pünkösd óta kéthetente jelenik meg, 600,- Ft-os áron) és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium
– A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 6.300,- Ft, Kelenföldön pedig 48.625,- Ft volt. Ma gyógykezeltetés címén országos gyűjtést tartanak gyülekezeteinkben, ehhez járulunk mi is hozzá a mai offertóriumunkkal. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:

Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
(Mt 11,28)