Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. június 18. Hirdetés

2017. június 18. Szentháromság ünnepe u. 1. v.

1. Esküvő
– Tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget templomunkban Kerényi Anna Zsófia és Erdőfi Pál Dániel testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

2. Alkalmaink
– (Ki)hívásod van! címmel holnaptól-péntekig tartjuk idei napközis hittantáborunkat.
– A szokástól eltérően ezért holnap délelőtt 10 órától a tanácsteremben(!) lesz a nyugdíjas Bibliakör. Este 18.30-tól a Női Kör tartja záró alkalmát a gyülekezeti teremben.

3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk), az Evangélikus Élet legfrissebb számát (Pünkösd óta kéthetente jelenik meg, 600.- Ft-os áron) és egyéb kiadványainkat.

4. Egyéb
– Kovács Barbara lelkész-jelölt lelkészavatása, aki gyülekezetünkben is szolgált, Pilisen lesz jövő szombaton 11 órakor. Barbara mindenkit nagy szeretettel hív és vár erre az ünnepi alkalomra.

5. Offertórium
– A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 8.000,- Ft, Kelenföldön pedig 71.230,- Ft volt. Jövő vasárnap gyógykezeltetés címén országos gyűjtés lesz. A mai adományaikkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16)