Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. május 28. Hirdetés

2017. május 28. Húsvét ü. u. 6. v.

1. Temetés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Pétervári Ferencné sz: Farkas Zsuzsanna (†89) testvérünket (megeml. fél 11-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.

2. Alkalmaink
– Hétfőn délelőtt 10 órakor nyugdíjas Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
– Kedden 16.45 órakor a konfirmandus csoportot várjuk.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 19 órától Nagyifi a hittanteremben.
– Csütörtökön, 18 órától imaközösség lesz a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– Pünkösd ünnepén szokott rendben lesznek megtartva istentiszteleteink. A vasárnapi 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet is lesz a gyülekezeti teremben. Érkezés-kezdés a templomban.
– Pünkösdhétfőn 8 órakor, 10.30-kor, Farkasréten pedig 9 órakor tartunk istentiszteletet. Akik a pünkösdhétfői 10.30-as istentisztelet örömzenéléséhez szívesen csatlakoznának, azokat reggel 9.30-ra várjuk Bocskai úti templomunk karzatára.
– Már most hirdetjük, hogy június 11-én közös, családi, tanévzáró istentiszteletet tartunk délelőtt 10(!) órakor, amit közös gyülekezeti piknik követ a templomkertben. Aznap csak egy(!) istentiszteletet tartunk Kelenföldön, melyre már most nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Farkasréten a szokott időpontban, azaz 9 órakor tartunk istentiszteletet.
– Idei nyári hittantáborunkat június 19–23. között tartjuk. Jelentkezni – korlátozott számban – még ma a kijáratnál található íven lehet.

3. Egyéb
– Finn kórus köszöntése Kelenföldön…

4. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi perselypénzért, mely Farkasréten 7.700,- Ft, Kelenföldön pedig 49.970,- Ft volt. A mai, kötelező offertórium a misszió ügyét szolgálja. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Krisztus mondja:
Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)