Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. május 14. Hirdetés

2017. május 14. Húsvét ü. u. 4. v.

1. Keresztelés
– A múlt vasárnap keresztelkedett és konfirmálkodott Nagy Eszter felnőtt testvérünk. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!.

2. Esküvő
– Múlt szombaton fogadtak egymásnak örök hűséget Ratting Anita és Inotai András testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

3. Temetés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Törzs Jenő István (†68) és Kis Béláné sz: Szecsei Ilona (†84) testvéreinket (megeml. fél 11-kor). „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.”

4. Alkalmaink
– Gyülekezetünk énekkara a hétvégén, Szarvason az Országos Kórustalálkozón, valamint Kecskeméten szolgál.
– Hétfőn délelőtt 10 órakor nyugdíjas Bibliaóra, este 18,30-tól Női kört tartunk a gyülekezeti teremben. A Női körre az olvasnivaló az iratterjesztési asztalról elvihető.
– Kedden 16.45 órakor konfirmációi oktatás, 19 órától pedig a Szenior Férfi Kör alkalma a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 19 órától Nagyifi a hittanteremben.
– Pénteken 16 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– Szombaton 17 órakor lesz konfirmandusunk beszámolója a tanácsteremben, másnap pedig a 10.30-as istentiszteleten a konfirmáció. Szeretettel hívjuk a jubiláló Testvéreket is, akik 1957-ben, 1967-ban, 1992-ben vagy 2007-ben konfirmálkodtak templomunkban, hogy az oltár előtt újra egy-egy megerősítő áldásban részesülhessenek. A presbiter testvéreket szokott módon kérjük, hogy vasárnap 10.20-ra az irodánál gyülekezzenek.
– Már most hirdetjük, hogy június 11-én közös, családi, tanévzáró istentiszteletet tartunk délelőtt 10(!) órakor, amit közös gyülekezeti piknik követ a templomkertben. Aznap csak egy(!) istentiszteletet tartunk Kelenföldön, melyre már most nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Farkasréten a szokott időpontban, azaz 9 órakor tartunk istentiszteletet.

5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

6. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi perselypénzért, mely Farkasréten 14.630,- Ft, Kelenföldön pedig 58.320,- Ft volt. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. (Zsolt 98,1)