Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. május 7. Hirdetés

2017. május 7. Húsvét ü. u. 3. v.

1. Keresztelés
– A múlt héten megkereszteltük Babics Vilma és Kovács Király Zalán kistestvéreinket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermekeket és szeretteiket!

2. Temetés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Nyéki Tamás (†83) testvérünket (megeml. fél 11-kor). „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.”

3. Alkalmaink
– Hétfőn délelőtt 10 órakor nyugdíjas Bibliaóra, este 19 órától a Férfi-kör (FÉK) soron következő alkalma, melyen a tavaly október 31-én Lundban aláírt evangélikus-katolikus közös nyilatkozat lesz a témánk. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk–várunk!
– Kedden délelőtt 10 órakor Kismamakör, 16.45 órakor konfirmációi oktatás, 18 órától pedig a Hírlevél szerkesztőségi megbeszélése az irodában.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 19 órától Nagyifi a hittanteremben.
– Pénteken 16 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– Szintén pénteken 19 órától Középkör a gyülekezeti teremben, ahol Dr. Reuss András professzor tart előadást az Apológia aktualitása címmel. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk erre is!
– Már most hirdetjük, hogy június 11-én közös, családi, tanévzáró istentiszteletet tartunk délelőtt 10(!) órakor, amit közös gyülekezeti piknik követ a templomkertben. Aznap csak egy(!) istentiszteletet tartunk Kelenföldön, melyre már most nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

4. Egyebek – kérésre hirdetjük:
– Csütörtökön az Ordass Alapítvány tartja kuratóriumi ülését tanácstermünkben.
– Jövő szombaton gyülekezetünk ad otthont a Johannita lovagrend ünnepi istentiszteletének és ülésének templomunkban és tanácstermünkben.
– Ugyanezen a napon délelőtt 10 órától pedig a Lepramisszió tartja csendesnapját a XII. kerületi Városmajori Római Katolikus Plébánia előadótermében. Szeretettel hívják és várják az érdeklődőket! További részletek a hirdetőtáblán.

5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

6. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi perselypénzért, mely Farkasréten 12.590,- Ft, Kelenföldön pedig 46.720,- Ft volt. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus mondja: Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)