Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. március 19. Hirdetés

2017. március 19. Böjt 3. v.
1. Keresztelés:
Az elmúlt héten megkereszteltük Ittzés Kornél Barnabás kistestvérünket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermeket és szeretteit!
2. Megemlékezés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Kisfalvi Erzsébet (†82), dr. Kisfalvi Tibor (†90) (megeml.: 8.00), dr. Császár Imréné sz.: Jakwerth Irma (†83), Széll Lajosné sz.: Benkő Éva (†88), özv. Cserhalmi Imréné sz.: Czabán Kornélia (†94) testvéreinktől (megeml.: 10.30). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.
3. Alkalmaink
– Holnap 10 órakor Nyugdíjas bibliaóra, este 18.30-tól Női kör a gyülekezeti teremben, olvasnivaló elvihető az iratterjesztési asztalról.
– Kedden délután 16.45 órakor konfirmációi oktatás, 18 órától presbiteri ülés tanácsteremben, 19 órától Senior kör a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 18 órakor, templomunkban kezdődik idei négy részes, zenés ökumenikus böjti sorozatunk Árulások címmel (szórólapok elvihetőek). A nyitó alkalmon Várady Endre baptista lelkipásztor, főiskolai docens hirdeti Isten igéjét. Orgonán közreműködik: Szabó Balázs. 19 órától pedig Nagyifi lesz a hittanteremben.
– Pénteken 16 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– Már most hirdetjük, hogy április 21–23. között tavaszi gyülekezeti hétvégét tartunk Reformáció anno címmel. A résztvevőknek a részletes programot a tudnivalókkal a jövő héten küldjük ki e-mailben.
4. Iratterjesztés
– Az Ev. Élet legújabb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Egyéb
– Vincze Délia köszöntése és bemutatkozása.
– Felhívjuk a testvérek figyelmét az adó 1%-ára, amelyről részleteket és a technikai számokat az iratterjesztési asztalon találunk.
6. Offertórium:
– Köszönetet mondunk az elmúlt vasárnap offertóriumaiért, amely Farkasréten 9.750,- Ft, Kelenföldön pedig 49.075,- Ft volt. A mai vasárnap offertóriumával az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyó oktatást támogatjuk. Legyen Isten áldása az adakozókon és az adományokon egyaránt. Az idei áldozati vasárnapra eddig beérkezett adományok összege 1.879.235,- Ft. Természetesen a továbbiakban is van még lehetőség az adakozásra. Aki adományát csekken szeretné utalni, kérjük, hogy a közlemény sorba írja be: ’Áldozati vasárnap 2017’.

A hét igéje: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)