Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. március 12. Hirdetés

2017. március 12. Böjt 2. v.
1. Keresztelés:
Az elmúlt héten megkereszteltük Szűcs Bálint Gábor és Kelemen Kristóf kistestvéreinket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermekeket és szeretteiket!
2. Alkalmaink
– Holnap 10 órakor Nyugdíjas bibliaóra, este 19 órától Férfikör, melyen Világvallások címmel Dr. Németh Gábor tanár testvérünk tart vetített képes előadást.
– Kedden délelőtt 10 órától Kismamakör, délután 16.45 órakor konfirmációi oktatás.
– Pénteken 16 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– Mához egy hétre szupplikációt tartunk gyülekezetünkben, melyen (egyházfink,) Vincze Délia 5. éves teológa fog igét hirdetni. A jövő vasárnapi persellyel pedig egyházunk hittudományi egyetemét és az ott folyó oktatást támogatjuk majd.
– Március 22. és április 12. között négy részes, zenés ökumenikus böjti sorozatot tartunk, szerdánként 18 órától, templomunkban Árulások címmel. (szórólapok elvihetőek)
– Már most hirdetjük, hogy április 21–23. között tavaszi gyülekezeti hétvégét tartunk Reformáció anno címmel. A résztvevőknek a részletes programot a tudnivalókkal várhatóan a jövő héten küldjük ki e-mailben.
3. Iratterjesztés
– Az Evangélikus Élet legújabb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
4. Egyéb
– Ittzés János ny. püspök köszöntése.
– Felhívjuk a testvérek figyelmét az adó 1%-ára, amelyről részleteket és a technikai számokat az iratterjesztési asztalon találjuk.
5. Offertórium:
– Hálát adunk az elmúlt vasárnap offertóriumáért, az idei áldozati vasárnapra eddig beérkezett adományokért, mely együttesen Farkasréten és Kelenföldön 1.609.235,- Ft volt. Természetesen a továbbiakban is van még lehetőség az áldozati vasárnap céljaira adakozni. Aki adományát csekken szeretné utalni, kérjük, hogy a közlemény sorba írja be: ’Áldozati vasárnap 2017’. A mai offertóriummal gyülekezetünket támogatjuk.
A hét igéje: Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)