Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. február 5. Hirdetés

2017. február 5. Vízkereszt ü. u. u. v.
1. Temetés
– Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Bobor Jánosné sz.: Baranyi Jolán (†68), Kuklis Ferencné (†93), Kuklis Ferenc (†93), Molnár Veronika (†73), Molnár Éva (†71) és Turcsányi Gyula (†92) testvéreinket. (Megemlékezés fél 11-kor). Boldogok, akik az Úrban haltak meg!
2. Alkalmaink
– Holnap 10 órakor Nyugdíjas bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Este 19 órától a Fiatal felnőttek összejövetele ugyanott.
– Kedden délután 16.45 órakor konfirmációi oktatás lesz, 17 órától pedig a presbitérium tartja soron következő kihelyezett ülését – az Evangélikus Országos Múzeumban.
– Szerdán 16.45-től Bibliaiskola, 19 órától Nagyifi lesz a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16 órától lesz a gyülekezeti farsang cserkészeink szervezésével a tanácsteremben, este 19 órától pedig Középkör, melynek témája az Ágostai Hitvallás.
– Gyülekezetünk konfirmandusai és néhány kisifise jövő hétvégén regionális hitmélyítő táborban vesznek részt Fóton. Gondoljunk rájuk imádságban!
– A kelenföldi vesperák 21 éves évfordulója alkalmából jövő vasárnap este 18 órától hálaadó alkalom lesz templomunkban.
3. Iratterjesztés
– Az Evangélikus Élet legújabb számát, a 2017-es gyülekezeti, gyermekrajzos naptárunkat (600,- Ft), az Útmutatót, Evangélikus Naptárt, és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
4. Egyéb
– Már most hirdetjük, hogy március 5-én tartjuk az idei áldozati vasárnapot, melyről levelet e hónap közepén küldünk ki minden családnak.
– Idei tavaszi gyülekezeti hétvégénket pedig április 21–23. között tartjuk Balatonszárszón. Jelentkezni a mai naptól lehet a kirakott íveken, illetve a kelenfold@lutheran.hu címen.
5. Offertórium
– Hálát adunk a múlt heti offertóriumért, mely Farkasréten 12.300, – Ft, Kelenföldön 41.065,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Legyen Isten áldása az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)