Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. október 23. Hirdetés

2016. október 23. Szentháromság ü. u. 22. v.

1. Keresztelés
– Tegnap megkereszteltük Balogh-Ráth Nimród kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvérünket és szeretteit!
2. Temetés
– Elkísértük utolsó földi útjára Szabó Károly (†80), valamint dr. Soós Istvánné sz: Zwiefel Georgina (†85) testvéreinket. (megemlékezés fél 11-kor).
3. Alkalmaink
– Hálás köszönetet mondunk mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a templomunk 88. születésnapja alkalmából szervezett múlt heti gyülekezeti hétvégénk megtartásához (Kelenföldön).
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Kedden du. 16.45-től konfirmációi előkészítő lesz a gyülekezeti teremben. 18 órától a Hírlevél szerkesztősége találkozik a lelkészi irodában.
– Szerdán 16 órakor a családi istentisztelet szervező csapat soron következő alkalma lesz a lelkészi hivatalban.
– 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 19 órakor pedig a Nagyifi összejövetele.
– A pénteken Sepsiszentgyörgyre induló testvérgyülekezeti látogatás résztvevői 14 órakor találkoznak a Keleti pályaudvaron.
– Október 31-én, hétfőn délelőtt 11 órakor a budavári evangélikus templomban lesz közös egyházmegyei reformációi istentisztelet Bence Imre esperes úr szolgálatával, este 18 órakor pedig templomunkban tartunk református testvéreinkkel közösen ünnepi istentiszteletet, melyen igét hirdet Molnár Sándor református lelkipásztor.
– November 1-én, 16 órakor tartunk megemlékező istentiszteletet Farkasréten. Erre nemcsak azokat a testvéreket hívjuk, akik előző évben búcsúztak szerettüktől, de mindenkit, aki istentisztelet keretében egy mécses meggyújtásával is meg szeretne emlékezni előrement szerettéről.
4. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet krónika számát és egyéb kiadványainkat.
5. Egyéb
– A püspöki pásztori levél felolvasása (1956-os forradalom 60 éve).
6. Offertórium
– A múlt vasárnapi offertórium, Farkasréten 8.095,- Ft, Kelenföldön pedig 60.380,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk, a jövő héten pedig a Biblia terjesztésére tartjuk a perselygyűjtést. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Nálad van a bocsánat, ezért félnek Téged. (Zsolt 130,4)