Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. október 16. Hirdetés

2016. október 16. Szentháromság ü. u. 21. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Gáncs Mira Gréta kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvérünket és szeretteit!

2. Alkalmaink
– A gyülekezeti hétvége programjairól áttekintés, összefoglalás Kelenföldön.
– A templomszentelési ünnepünkre való tekintettel ma este nem lesz vespera.
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra, este 18.30-tól a Női kör soron következő alkalma lesz a gyülekezeti teremben. Az olvasnivaló az iratterjesztési asztalon található.
– Kedden du. 16.45-től konfirmációi előkészítő, este 19 órától pedig a Szenior Férfi Kör lesz a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben, 19 órakor pedig a Nagyifi összejövetele.
– Pénteken 16 órától kisifi, este 18 órától a lakásifi tartja alkalmát.

3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet magazinszámát és egyéb kiadványainkat.

4. Egyéb
– Szemerei János püspök úr köszöntése Kelenföldön.
– Hívás a tanácstermi agapéra, ill. köszönet a vendéglátáshoz hozzájárulóknak.
– Októbertől a hittanórák miatt a lelkészi fogadóórák megváltoztak, amit a hirdetőtáblákon, valamint a múlt héten megjelent Hírlevelünkben is közzé tettünk.

5. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi offertóriumért, mely Farkasréten 11.805,- Ft, Kelenföldön pedig 43.700,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róm 12,21)