Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. szeptember 4. Hirdetés

2016. szeptember 4. Szentháromság ü. u. 15. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Ódor Márta kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvérünket és szeretteit!

2. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, este 19 órakor a fiatal felnőttek (FIFA) évkezdő grillezéssel egybekötött alkalma a templomkertben.
– Kedden 18 órakor a Hírlevél szerkesztőbizottsága ülésezik a lelkészi hivatalban
– Szerdán 19 órától a Nagyifi tanévkezdő alkalma lesz a hittanteremben
– Pénteken 16.00-tól pedig a Kisifi évkezdő alkalma lesz a gyülekezeti teremben.
– Szintén pénteken, 19 órától Középkör lesz a gyülekezeti teremben
– Szombaton 11 órától a budavári gyülekezet új megválasztott parókus lelkészét, Péter Zoltánt, Bence Imre esperes úr hivatalába iktatatja – a budavári evangélikus templomban. (a meghívó faliújságon található)

3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet magazinszámát és egyéb kiadványainkat.

4. Offertórium
– A múlt vasárnapi offertórium Farkasréten 8.970, – Ft, Kelenföldön pedig 29.335,- Ft volt. A mai adományainkkal országos gyűjtés keretében az ifjúsági munkát támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5.7)