Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. augusztus 28. Hirdetés

2016. augusztus 28. Szentháromság ü. u. 14. v.

1. Esketés
– Tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget templomunkban José Pablo Redondo Munoz és Dr. Nagy Rira Katalin testvéreink. A házasságot szerző Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Földi Ferencné szül.: Györffy Julianna Csilla (†69) testvérünktől (megeml. Frét: 9.00 óra). Jézus mondja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”.

2. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
– Kedden évkezdő GyBK megbeszélés 18 órakor, este 20 órakor pedig a családi istentisztelet szervező csapat második alkalma lesz a lelkészi hivatalban
– Csütörtökön 18 órától imaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 18.30-tól az Istentiszteleti felolvasók (IFA) évkezdő alkalma az irodában.
– Jövő vasárnap 9.30-kor tanévnyitó családi istentisztelet is lesz, melyre új hittanosainkat is szeretettel hívjuk és várjuk családtagjaikkal együtt.

3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet krónikaszámát és egyéb kiadványainkat.

4. Offertórium
– A múlt vasárnapi offertórium Farkasréten 8.900, – Ft, Kelenföldön pedig 24.205,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz az ifjúsági munkára. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)