Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. augusztus 7. Hirdetés

2016. augusztus 7. Szentháromság ü. u. 11. v.

1. Esketés
Az elmúlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Dénes Andrea és Bagyinszky Tamás testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

2. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Gyenes Milos kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvérünket és szeretteit!

3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Dr. Haitsch Gyuláné sz. Urbán Gabriella (84†) testvérünktől (megeml. 10.30 óra). Jézus mondja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”.

4. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.

5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe nyári Hírlevelünk bővített, 48 oldalas számát (nem postáztuk), az Evangélikus Élet magazinszámát és egyéb kiadványainkat.

6. Egyéb
– Nagy szeretettel köszöntjük Vincze Déliát, aki augusztus 1-től látja el az egyházfi teendőket egy éven keresztül. Itt szeretnénk köszönetet mondani Török Lajos másodegyházfinak, aki a júliusi hónapban vállalta a helyettesítést. Isten áldás kísérje mindkettőjük szolgálatát!

7. Offertórium
– A múlt vasárnapi offertórium Farkasréten 10.400, – Ft, Kelenföldön pedig 25.870,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)