Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. július 10. Hirdetés

2016. július 10. Szentháromság ü. u. 7. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Molnár Bonifác, Molnár Boldizsár és Molnár Flórián kistestvéreinket. Isten áldása kísérje megkeresztelt kistestvéreinket és szeretteiket!

2. Házasságkötés
– Tegnapelőtt fogadtak egymásnak örök hűséget Tarcsai Andrea és Lancsár Roland Ferenc testvéreink templomunkban. A házasságot szerző Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk dr. Merényi Miklós (92†) és és dr. Molnár István (72†) testvéreinktől (megeml. 10.30 óra). Jézus mondja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”.

4. Alkalmaink
– A Föld Sója című Közép-Európai Keresztyén Találkozó alkalmából a mai napon, Reinhart Guib szász püspök szolgál közöttünk Kelenföldön. Püspök köszöntése…
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
– Július 27–31. között lesz a 11. Szélrózsa Találkozó a Mátrában.
– Fraknó utcai szeretetszolgálatunk júliusban zárva tart.

5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe nyári Hírlevelünk bővített, 48 oldalas számát (nem postáztuk), az Evangélikus Élet krónikaszámát és egyéb kiadványainkat.

6. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnap offertóriumáért, amely Farkasréten 9.600, – Ft, Kelenföldön pedig 31.950,- Ft volt. A mai adományaikkal gyülekezetünket támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. (Ef 2,19)