Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. június 19. Hirdetés

2016. június 19. Szentháromság ü. u. 4. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Hajdú Bianka Brigitta és Halmos Gergő kistestvéreinket. Isten áldása kísérje megkeresztelt kistestvéreinket és szeretteiket!
2. Házasságkötés
– Tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget Németh Tamás és Dr. Balogh Enikő testvéreink templomunkban. A házasságot szerző Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Andriska Tiborné született Kovàcs Zita (79†)testvérünktől (megeml. 10.30 óra). Jézus mondja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”.
4. Alkalmaink
– Ma este 18 órától egyházzenei hangverseny lesz a templomunkban, ahol egy norvég vendégkórus mellett gyülekezetünk énekkara is szolgál.
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
– Nyári napközis táborunkat holnap kezdődik, és péntekig tart
– Június 21-én a gyülekezeti számvevőszék gyűlésének, június 28-án pedig a Nyári Evangélikus Pedagógiai Akadémia intézményvezetői napjának leszünk házigazdái
– 2016. július 7-10. között rendezik meg Budapesten a Föld Sója című Közép-Európai Keresztény Találkozót. A találkozó kiemelt helyszíne a Tüskecsarnok, de budapesti gyülekezetek is házigazdái egy-egy alkalomnak, így gyülekezetünk is (júl.8-án hangverseny, júl. 9-én Bibliatanulmány)
– hirdetjük, hogy Fraknó utcai szeretetszolgálatunk júliusban zárva tart

5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe új nyári Hírlevelünk bővített, 48 oldalas számát (nem postáztuk), az Evangélikus Élet krónikaszámát és egyéb kiadványainkat.
6. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnap offertóriumáért, amely Farkasréten 7.750. – Ft, Kelenföldön pedig 33.885,- Ft volt. A mai adományaikkal gyülekezetünket támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6,2)