Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. június 5. Hirdetés

2016. június 5. Szentháromság ü. u. 2. v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Szántó Bence kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt kistestvérünket és szeretteit!
2. Házasságkötés
– Május 21-én Fehér Máté és Madarász-Losonczy Júlia Piroska, május 28-án pedig Bolla Barnabás és Szolnoky Hanna fogadtak egymásnak örök hűséget templomunkban. A házasságot szerző Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
3. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk Beszprémi Józsefné sz.: Bogdán Margit (†94) és Bab Lajosné sz.: Hábermajer Julianna (†92) testvéreinktől (megeml. 10.30 óra). Jézus mondja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg”.
4. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, este 19 órakor a fiatal felnőttek (FIFA) évzáró alkalma a templomkertben.
– Kedden 16.45 órától a konfirmanduskör évzáró alkalma a gyülekezeti teremben. 19 órától a Szenior Férfi Kör zárja le a tanévet.
– Pénteken 16 órától Kisifi évzáró alkalma a gyülekezeti teremben. Szintén pénteken 16 órától a lakásifi, 18 órától pedig a Középkör tartja évadzáró alkalmát. A nagyifi június 15-én 19 órakor zárja a tanévet.
– Szombaton, 18 órától templomukban a Capella Silentium kórus ad koncertet. Várkonyi Tamás vezényletével. Orgonán közreműködik: Németh Zsuzsanna.
– Nyári napközis táborunkat június 20–24. között tartjuk. Jelentkezési határidő a mai nap: június 5. A jelentkezési ív megtalálható az iratterjesztési asztalon, de lehet a hivatalon, vagy a lelkészeken keresztül, vagy e-mailben is jelentkezni: kelenfold@lutheran.hu címen.
5. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe új nyári Hírlevelünk bővített, 48 oldalas számát (nem postáztuk) az Evangélikus Élet krónikaszámát és egyéb kiadványainkat.
6. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnap offertóriumáért, amely Farkasréten 10.000,- Ft, Kelenföldön pedig 28.125,- Ft volt. A mai adományaikkal az országosan elrendelt gyógykezeltetési gyűjtést támogatjuk. A Mindenható áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje:
Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)