Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. május 22. Hirdetés

2016. május 22. Szentháromság ünnepe

1. Temetés
– A feltámadás reménységével búcsúztunk el az elmúlt héten Aigner Lászlóné szül: Fehér Éva (†90) testvérünktől. (Megemlékezés 10.30). Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).
2. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben.
– Este 18.30 órakor kezdődik a Női kör soron következő alkalma, az olvasnivaló elvihető az iratterjesztési asztalról.
– Kedden 16.45 órától a konfirmanduskör alkalma a gyülekezeti teremben. 18 órától presbiteri ülés lesz a tanácsteremben.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16 órától Kisifi a gyülekezeti teremben.
– A korábbi évekhez hasonlóan június első szombatján ismét lesz Orgonaünnep templomunkban. Ezúttal Gárdonyi Zsolt, az idén 70. születésnapját ünneplő orgonista-zeneszerző ad hangversenyt.  Műsorán nem csak édesapjának, a 110 éve született Gárdonyi Zoltánnak műveit hallhatjuk, hanem saját szerzeményeit is megismerhetjük.
Többen emlékezhetnek rá, hogy a Gárdonyi-család több szálon is a kelenföldi evangélikus gyülekezethez kötődött: Gárdonyi Zoltán szoros barátságban volt Sulyok Imrével, aki több orgona- illetve kórusművét is bemutatta.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a különleges hangversenyre, június 4-én 18 órakor! Szórólapok a kijáratnál elvihetők.
– Nyári napközis táborunkat június 20–24. között tartjuk. Jelentkezési határidő: június 5. A jelentkezési ív megtalálható az iratterjesztési asztalon, de lehet a hivatalon, vagy a lelkészeken keresztül, vagy e-mailben is jelentkezni: kelenfold@lutheran.hu címen.
3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet krónikaszámát és egyéb kiadványainkat.
4. Offertórium
– Köszönetet mondunk a pünkösdi offertóriumért, amely Farkasréten 20.140,- Ft, Kelenföldön pedig 98.115,- Ft volt. A mai vasárnap a misszió ügyére gyűjtjük a perselypénzt. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Zak 4,6)