Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2016. május 1. Hirdetés

2016. május 1. Húsvét ü. u. 5. v.

1. Konfirmáció
A múlt vasárnapi istentiszteletünkön konfirmálkodott Papp Lajos felnőtt testvérünk. Isten áldása kísérje őt és családját.
2. Alkalmaink
– Hétközi alkalmaink szokott rendben lesznek megtartva.
– Hétfőn este 19 órakor lesz a fiatal felnőttek (FIFA) soron következő alkalma a gyülekezeti teremben.
– Kedden 17 órakor a konfirmandusok főpróbája a templomban.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben. 19 órától nagyifi lesz a hittanetremben
– Csütörtökön 18 órakor lesz a mennybemeneteli istentiszteletünk, ezt követően pedig 19 órától imaközösség a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16 órától a Kisifi lesz a gyülekezeti teremben.
– Szombaton, május 7-én, 17 órakor lesz 11 konfirmandusunk beszámolója a tanácsteremben. Vasárnap, május 8-án pedig a 10.30-as istentiszteleten a konfirmáció. Szeretettel hívjuk a jubiláló Testvéreket is, akik 1956-ban, 1966-ban, 1991-ben vagy 2006-ban konfirmálkodtak templomunkban, hogy egy-egy megerősítő áldásban részesülhessenek. A presbiter testvéreket szokott módon kérjük, hogy vasárnap 10.20-ra az irodánál gyülekezzenek.
3. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb magazinszámát, a Credo folyóirat új számát ’menekülők és menekültek’ témakörben és egyéb kiadványainkat.
4. Egyéb
– Fabiny Tamás püspök úr és vendégeink köszöntése (Kelenföld), a templomkert programjának ismertetése (külön lapon)
– Idén is felhívjuk adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk Templomépítő Alapítványára! A technikai számokat elvihető szórólapon megtaláljuk az iratterjesztési asztalon (mindkét szám a színes szórólapon van!).
5. Offertórium
– Köszönetet mondunk a múlt vasárnapi offertóriumért, melyet egyházunk zenei szolgálatára gyűjtöttünk, s amely Farkasréten 7.750,- Ft, Kelenföldön pedig 44.135,- Ft volt. A mai vasárnapi offertóriuma gyülekezetünk céljait szolgálja. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Szüntelenül imádkozzatok. (1Thessz 5,17)