Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. november 15. Hirdetés

2015. november 15. Szentháromság ü. u. u. előtti v.

1. Keresztelés
– Az elmúlt héten megkereszteltük Nádasi András kistestvérünket. Isten áldása kísérje megkeresztelt testvérünket és szeretteit!

2. Alkalmaink
– Ma este a vesperán Mert az Isten országa közöttetek van! (Lk 17,21) címmel folytatódik Balicza Iván lelkész igehirdetés-sorozata.
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, ugyanitt este 18.30 órától a Női-kör tartja alkalmát.
– Kedden 17 órakor konfirmációi oktatás lesz a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor Bibliaiskola a gyülekezeti teremben. 19 órától a nagyifjúság tartja soron következő alkalmát a hittanteremben.
– Pénteken 16 órától a kisifjúság alkalma lesz a gyülekezeti teremben.
– November 21-én, szombaton 11 órakor lesz egykori presbiterünk, Veperdi Ernőné, szül.: Káden Magdolna testvérünk temetése templomunkban. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
– Szintén szombaton, 17 órakor újra összegyűlik a tanácsteremben – ahogyan minden évben, november harmadik hétvégéjén teszi – a „Kendeh-Botta ifjúság”. Az alkalmon, Gáncs Tamás áhítata után, beszélgetés lesz a tervezendő Botta István életéről és szolgálatáról szóló könyvről, annak tartalmáról, Thurnay Béla, a tervezett könyv szerkesztője koordinálásával. A könyv költségeire gyűjtést is meghirdettünk. Másnap, vasárnap a 8-kor és fél 11-kor kezdődő kelenföldi istentiszteleteken az ifjúság lelkes tagja Rezessy Miklós hirdeti Isten igéjét közöttünk.
– Már most hirdetjük, hogy november 28-án ádventi kézműves délutánt tartunk a gyülekezeti teremben 16 órai kezdettel. Másnap, ádvent első vasárnapján, az új egyházi év nyitányán, a délelőtt fél 11-es istentiszteleten bemutatkoznak konfirmandusaink. Az istentisztelet után Kirchenkaffeet és ádventi jótékonysági vásárt tartunk a tanácsteremben. Előbbit a Hírlevél szerkesztőség, utóbbit az ifik szervezik. A vásáron bolhapiac is lesz. Aki erre bármilyen tárgyat fel tud ajánlani, kérem, jelezze nekünk a lelkészi hivatalon keresztül. Szintén ezen a vasárnapon, délután 15 órakor kézműves délután lesz farkasréti templomunkban.

3. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

4. Offertórium
– Az elmúlt vasárnapi offertórium Farkasréten 8.920,- Ft, Kelenföldön pedig 40.100,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. (2 Kor 5,10)