Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2015. szeptember 13. Hirdetés

2015. szeptember 13. Szentháromság ü. u. 15. v.

1. Esketés
– A múlt héten fogadtak egymásnak Isten előtt örök hűséget templomunkban Aba Zsolt Péter és Afnan Assad-Shahadehe, Hajdú Tamás és Rácz Brigitta valamint Mesterházy András és Inotai Dóra testvéreink. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!
2. Temetés
– A feltámadás reménységében búcsúztunk az elmúlt héten gyülekezetünk mindenkor hűséges tagja és énekkari tagja, szeretett presbiterünk és volt irodavezetőnk, Csernovics Gáborné sz.: Morva Ilona (†89) testvérünktől (megeml. 10.30). Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él (Jn 11,25).
3. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, este 19 órától pedig a Féfikör (FÉK) tartja tanévkezdő alkalmát a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor a Bibliaiskola folytatja a Jelenések könyvének tanulmányozását a gyülekezeti teremben.
– Szeptember 19-én EPOT lesz és Nyitott Templomok Napja (részletel szórólapon, levél a mappában
4. Egyéb:
– Gyülekezetünk is aktívan részt vesz a menekültek megsegítésében. Ennek részleteiről Facebook oldalunkon, honlapunkon, hirdetőtábláinkon lehet olvasni, (mire van szükség, stb.). Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon is segít szenvedő, menekült testvéreinken. (Felhívás a mappában.)
5. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legújabb számát és egyéb kiadványainkat.
6. Offertórium
– Az elmúlt hét offertóriuma, mellyel az evangélikus közoktatást támogattuk Farkasréten 32.200,- Ft, Kelenföldön pedig 52.440,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket, a jövő vasárnapival pedig majd a szórvány gyülekezeteket támogatjuk. A jókedvű adakozót szereti az Isten! (2Kor 9,7)

A hét igéje: Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5.7)