Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. december 29. Hirdetés

2013. december 29. Karácsony ü. u. 1. vas, Óév, Újév

1. Alkalmaink:

– December 31-én, óév este Farkasréten 16.30 órától, a Bocskai úton 18 órától tartunk istentiszteletet.
– Január 1-én a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.
– Január 2-án, 19 órától imaközösség lesz a gyülekezeti teremben
– Január 3-án, 18.30 órától lesz az istentiszteleti felolvasók alkalma (IFA) az irodában, melyre azon testvéreinket hívjuk és várjuk, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának igét vagy imádságot a 10.30-as istentiszteleten.
– Január 5-én, 9.30-kor, újévi családi istentiszteletet tartunk
– Január 6-án Vízkereszt ünnepén 10.30 órakor és 18 órakor tartunk istentiszteletet a Bocskai úton
– Népmozgalmi adatok (ÓÉV este és ÚJÉV napján olvasandó fel!)

Nő Férfi Σ 2013 Σ 2012 Σ 2011 Σ 2010
Keresztelés 15 21 36 32 25 36
Esketés – – 22 16 13 10
Konfirmáció 6 6 12 17 7 23
Temetés 22 30 52 45 50 40

2. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a 2014-es évi bibliaolvasó Útmutatót, Naptárat, a Credo legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat, ajánljuk a testvérek figyelmébe.

3. Offertórium:

– Ádvent 4. vasárnapjának offertóriuma, Fréten 17.900,-Ft, a Bocskai úton 107.995,-Ft volt. Karácsony ünnepének offertóriuma, Fréten 26.155,-Ft, a Bocskai úton 268.215,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

Újév igéje: Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala (Kol 3,17)