Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. december 22. Hirdetés

2013. december 22. Ádvent 4. vasárnapja – Karácsony

1. Temetés: December 11-én búcsúztunk el Nagy Dezsőné sz.: Amtmann Erzsébet (†95) testvérünktől (megemlékezés 10.30-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
2. Alkalmaink:
– A mai napon is, a 10.30-as istentisztelet után jótékonysági ádventi-karácsonyi vásárra hívjuk a testvéreket a tanácsterembe, ahol a szenior ifjúságunk, nagyifjúságunk és a kézimunkakör által készített ajándékokat vehetjük meg.
– Ma este gyülekezetünk ének- és zenekara H. Schütz Karácsonyi történetének előadásával szolgál 18 órakor a vesperás istentisztelet keretében.
– Ünnepi istentiszteleti rendünket megtaláljuk a karácsonyi hírlevelünk hátsóborítóján, a hirdetőtáblákon és honlapunkon is. Hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját.
– December 24-én, 16 órakor kezdődik szentesti istentiszteletünk, de már 15.30-ra szeretettel várjuk a gyülekezetet közös éneklésre. A szentesti liturgia keretén belül hittanosaink és ifjúságunk tagjai szolgálnak közöttünk egy bábdarabbal
– Karácsony első napján a 10.30 órakor kezdődő istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet is tartunk az alagsori gyülekezeti teremben. Kérjük a szülőket, hogy a templomba érkezzenek gyermekeikkel.
– Karácsony másnapján 9.30-ra várjuk az örömzenélésben szívesen résztvevőket a karzatra.
Karácsony:
– December 31-én, óév este Farkasréten 16.30 órától, a Bocskai úton 18 órától tartunk istentiszteletet. Másnap, január 1-jén a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.
Újév:
– Január 2-án, 19 órától imaközösség lesz a gyülekezeti teremben
– Január 3-án, 18.30 órától lesz az istentiszteleti felolvasók alkalma (IFA) az irodában, melyre azon testvéreinket hívjuk és várjuk, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának igét vagy imádságot a 10.30-as istentiszteleten.
– Népmozgalmi adatok (ÓÉV este és ÚJÉV napján olvasandó fel!)

Nő Férfi Σ 2013 Σ 2012 Σ 2011 Σ 2010
Keresztelés 36 32 25 36
Esketés – – 22 16 13 10
Konfirmáció 12 17 7 23
Temetés 52 45 50 40

3. Iratterjesztés:
– Karácsonyi gyülekezeti Hírlevelünket, az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a 2014-es évi bibliaolvasó Útmutatót, Naptárat és egyéb kiadványainkat, köztük a gyülekezeti logós pólókat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Offertórium:
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma, Fréten 14.750,-Ft, a Bocskai úton 48.580,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel! (Fil 4,4–5)

Karácsony ünnepének igéje: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét”. (Jn 1,14)

Karácsony másnapjának igéje: Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tit 3,4).