Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. november 17. Hirdetés

2013. november 17. Szth. ünnepe u. u. előtti vasárnap

1. Temetés:

– Az elmúlt héten búcsúztunk el Hegedűs Istvánné sz. Wanderer Éva (†67) testvérünktől. (Megemlékezés fél 11-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:

– A szokott rendben lesznek megtartva.
– Hétfőn 18.30-tól Asszonykör lesz a gyülekezeti teremben
– Kedden 19 órakor Hírlevél szerkesztőbizottsági megbeszélés lesz a lelkészi hivatalban
– Szombaton délután az egykori „Botta ifjúság” tartja szokásos évi találkozóját a tanácsteremben. Vasárnap a fél 11-kor kezdődő istentiszteleten Thurnay Béla gyülekezeti munkatárs szolgál igehirdetéssel.

3. Iratterjesztés:

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a 2014-es évi bibliaolvasó Útmutatót és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe Olescher Tamás képzőművész: „Parabolák, tekercsképek és oltárok” című kiállítását és a kihelyezett vendégkönyvet, mely Ádvent első vasárnapjáig még megtekinthető tanácstermünkben.
– Szomorúan tudatjuk, hogy életének 96. életévében elhunyt Uzoni Lásznóné sz: Koltay Ilona testvérünk. Hűséges tagja volt gyülekezetünknek, gyermekbibliakört vezetett és 10 évig irodavezetőként is dolgozott. November 29-én, pénteken délután 17:00 órakor lesz a búcsúztatója itt a templomunkban.

5. Offertórium:

– Az elmúlt heti offertórium, Fréten 20.055,-Ft, a Bocskai úton 56.590,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje: „Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé.” (2 Kor 5,10)